Bijlagen bij hoofdstuk: Sprekende professionals: ingenieurs over hun presentaties en inleidingen
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende drie vragen:

  1. Wat is de professionele context waarbinnen de ingenieurs de presentaties houden?
  2. Wat voor soorten presentaties houden ingenieurs?
  3. Welke visie hebben de ingenieurs op de inleiding van een presentatie?

In samenwerking met de ingenieursberoepsverenigingen KIvI en NIRIA is een grootschalig surveyonderzoek gedaan onder Nederlandse ingenieurs (Ir. en Ing.) om de vragen te beantwoorden. De gehanteerde vragenlijst geeft de mogelijkheid om de informatie op een efficiŽnte manier te verzamelen. Het survey is met een brief, ondertekend door de voorzitters van beide verenigingen, verstuurd. De vragenlijst bevatte zowel open als gesloten vragen. De data zijn ingevoerd in verschillende SPSS-bestanden.