Bijlagen bij hoofdstuk: Professionele sprekers: departementale speechschrijvers aan het woord
Het doel van dit hoofdstuk was het in kaart brengen van de opvattingen van de speechschrijvers van Nederlandse bewindspersonen. De volgende vragen waren daarbij aan de orde.

  1. Wat is de professionele context waarbinnen de speeches geschreven worden?
  2. Wat zijn de opvattingen en werkwijzen van de schrijvers over de speeches die zij maken?
  3. Welke visie hebben de speechschrijvers op de speechinleiding?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van een enquête en van een focusgroepbijeenkomst. De enquête bevatte zowel open als gesloten vragen en is volgens het stramien van het ingenieurssurvey opgezet.  De data zijn ingevoerd in verschillende SPSS-bestanden.