Bijlagen bij hoofdstuk: Speechinleidingen van professionele sprekers
In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal:

  1. Welke geadviseerde inleidingsfuncties en -technieken zijn zichtbaar in de speeches van professionele speechschrijvers?
  2. Hoe verhoudt de opvatting van de speechschrijvers hierover zich tot de in de speech waargenomen technieken?

Op basis van een steekproef van speeches die in het onderzoek onder speechschrijvers zijn verzameld, is bepaald wat nu eigenlijk tot de inleiding van de speech wordt gerekend door enerzijds de speechschrijvers en door anderzijds de onderzoekers. Verder is nagegaan welke exordiale technieken gebruikt zijn; ook hier kon de visie van de speechschrijvers zelf met die van de onderzoekers geconfronteerd worden.