Bijlagen bij Deel III: Experimenten
Deel III bevat de resultaten van de experimenten die we uitvoerden. Welke effecten hebben inleidingen op de luisteraars? De bijlagen bij dit hoofdstuk bestaan vooral uit vele data-bestanden, vragenlijsten en andere interessante onderzoeksdetails. De gebruikte inleidingen zijn afgedrukt in het boek. Klik hier voor een overzicht (incl. de volledige Sick Building Presentatie)

De gegevens zijn oorspronkelijk ingevoerd in het database MS-Dos programma dBase III en vervolgens ingelezen in SPSS. Voor het maken van aanvullende figuren e.d. is gebruik gemaakt van MS-Excel. Om de gegevens breder toegankelijk te maken zijn deze ten slotte geconverteerd naar een Excelbestand. De gegevensomzettingen en ook de labelling van de gegevens zijn in een SPSS-syntaxbestand vastgelegd.

Ook zijn video-opnamen opgenomen van enkele veel gebruikte inleidingen die in de experimenten een rol speelden: