Bijlagen bij hoofdstuk: Effecten van inleidingstechnieken
Dit hoofdstuk bestaat uit twee afzonderlijke experimentele situaties: effectmetingen direct na de inleiding en metingen aan het eind van de presentatie. De bijbehorende gegevensbestanden staan hier opgesomd. Incidenteel zijn SPSS-outputbestanden opgenomen. Deze zijn te inspecteren met behulp van de op de CD meegeleverde SPSS-viewer. 

Inleidingseffecten gemeten direct na de inleiding:

Inleidingseffecten gemeten aan het eind van de presentatie: