Bijlagen bij hoofdstuk: Relevantie, deskundigheid en gedachte-exploraties: vervolgexperimenten
Dit hoofdstuk bestaat uit drie afzonderlijke experimentele situaties. De bijbehorende gegevensbestanden staan hier opgesomd. Incidenteel zijn SPSS-outputbestanden opgenomen. 


Aanvullend onderzoek naar relevantie van inleiding:

Aanvullend onderzoek naar het effect van snoeven:

Exploratie van gedachten van luisteraars: