Bijlagen bij hoofdstuk: Inleidingsadviezen in de Klassieke Oudheid

Van zeven klassieke bronnen zijn de passages over de inleiding verzameld:

Met dank aan prof. dr. Piet Schrijvers om zijn vertalingen beschikbaar te stellen.