Bijlagen bij hoofdstuk: Inleidingsadviezen in de twintigste eeuw
Wat wordt er in de twintigste eeuw geadviseerd om in de inleiding te doen? Het onderzoek begint met een inventarisatie van adviesliteratuur. De samengestelde overzichtslijst met advieswerken bleek te uitgebreid om alle werken te analyseren. Een selectie is gemaakt met behulp van een panel deskundigen. Het corpus van adviesboeken dat op die manier ontstond werd de basis voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het feitelijk onderzoek bestond uit de analyse van de inleidingsadviezen in de geselecteerde bronnen. Analyse van bronnenmateriaal is een relatief subjectieve activiteit. Om toch enige mate van intersubjectiviteit te realiseren werd gekozen voor een vast model waarmee het bronnenmateriaal werd geanalyseerd.